Przedszkolakiz naszej paki

„Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście.”

Zapisz swoje dziecko!
ilustracja - para dzieci

Przedszkolaki z naszej paki to nie przedszkole jak każde inne. To specjalne miejsce w uroczej dzielnicy Krakowa Czyżyny, które założyły dwie mamy cudownych dzieci. Kierując się własnymi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z przedszkolami do których uczęszczały ich córki, zaczęły marzyć o stworzeniu miejsca, w którym dzieci miałyby szansę nie tylko na naukę, ale także na wszechstronny rozwój, zabawę i zawieranie przyjaźni.

To właśnie tutaj przy ulicy Sołtysowskiej w Krakowie zapewnimy Twojemu dziecku możliwość spotkania, zabaw i nauki wśród przyjaciół. Otwieramy miejsce pełne ciepła, empatii, zrozumienia i radości, rodzinnej atmosfery bo to najważniejsze czynniki wpływające na rozwój emocjonalny Twojego dziecka.

Dołącz do nas, zapewnij swojemu dziecku piękne wspomnienia związane z przedszkolem, różnorodność zajęć dodatkowych pozwoli Twojemu dziecku rozwinąć swoje zainteresowania, odkryjemy potencjał który kryje Twoje dziecko.

Znana irlandzka pisarka Cecelia Ahern w jednej ze swoich powieści napisała:
Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni. Odkrywanie zainteresowań i talentów naszych pociech powinniśmy rozpocząć od najmłodszych lat, nie zapominając, że nawet najdziwniejsza pasja określa ich wyjątkowość i jest motywacją do dalszego rozwoju.

ilustracja - para dzieci 2

Rozumiemy Twoje dziecko bo właśnie to w wieku przedszkolnym jest zmienne w swoich uczuciach i nastrojach. Emocje szybko się wytwarzają i w jednej chwili potrafi przejść od śmiechu do łez. W tym wieku charakterystycznym jest egocentryzm - dziecko postrzega i ocenia świat najczęściej przez pryzmat własnej osoby, dlatego ważną rolę odgrywają tutaj kontakty społeczne. Tworząc rodzinną atmosferę i kształcenie w niewielkich grupach dziecko łatwiej akceptuje i utożsamia się z otoczeniem. Dlatego nie wahaj się, przekazujesz dziecko pod doświadczoną i pewną opiekę do nowego niepublicznego przedszkola w dzielnicy Czyżyny.

Okres przedszkolny to jeden z najważniejszych okresów w życiu małego dziecka. Właśnie wtedy zachodzą duże zmiany w rozwoju fizycznym, psychicznym i społeczno-emocjonalnym, które mają ogromny wpływ na osobowość i wygląd człowieka w późniejszych okresach rozwoju jak i w dorosłym życiu. Może dlatego przewagę posiadają miejsca prywatne, gdzie grupy są nieliczne a opieka i dbałość o edukację i rozwój znacznie wyższy niż w placówkach publicznych.

Wykorzystaj doświadczenie naszych wychowawców, którzy zapewnią w tym okresie życia warunki sprzyjające wytworzeniu się u dziecka poczucia bezpieczeństwa. Teraz przyczyń się do rozwoju wspaniałej osobowości dziecka i zapewnij mu dobry start szkolny.

ilustracja - para dzieci 2

,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat." Robert Fulghum

Jak myślicie czy Autor miał na myśli Przedszkolaki z Naszej Paki – Niepubliczne Przedszkole w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej ? :)

Przytoczone powyżej słowa oddają w pełni sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te kluczowe umiejętności dzieci zdobywają w przedszkolu. Cóż zatem jest to przedszkole skoro tak bardzo ceni je autor cytatu? Jedni mówią, że przedszkole to taka „przechowalnia”, gdzie zostawia się dzieci, gdy rodzice idą do pracy. Inni mówią, że to miejsce, gdzie dzieci spędzają czas na bezustannej zabawie. Jeszcze inni traktują przedszkole jako „zło konieczne”- trzeba posłać dziecko, gdyż nie ma innego wyjścia lub ponieważ wzywa obowiązek. Ale czy tak naprawdę każdy z nas wie na czym polega edukacja przedszkolna i jak pracuje się z dziećmi w przedszkolu?

Przedszkole jest instytucją opiekuńczo-wychowawczą, do zadań której należą: wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad nimi, czuwanie nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem, stymulowanie rozwoju, wyrównywanie ewentualnych braków oraz współpraca z rodziną i środowiskiem dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola, które jest miejscem przyjaznym dla dzieci, które uczy, motywuje, rozwija, kształci i wspiera.

Przedszkolaki z naszej paki – niepubliczne przedszkole Kraków to miejsce, w którym tworzymy warunki do:

  • spędzania czasu, rozwijania swoich umiejętności i nauki w kameralnych grupach
  • zawierania przyjaźni, zaszczepiających wartości i tak nieodzownych w tworzeniu pięknych wspomnień dzieciństwa (w końcu kto z nas do nich nie wraca jako dorosły człowiek?)
  • budowania systemu wartości, szacunku do siebie i drugiego człowieka, tolerancji
  • budowania wiary w siebie oraz we własne możliwości
  • rozwoju kreatywności
  • odkrywania i kształtowania swoich zdolności już od najmłodszych lat poprzez wachlarz zajęć dodatkowych (przy jednoczesnej indywidualnej współpracy z Rodzicami)
  • nauki pracy samodzielnej oraz w grupie
  • nauki poprzez zabawę (zachęcającą dzieci do szukania rozwiązań, eksperymentowania i poznawania)
  • spędzania czasu na świeżym powietrzu połączonego z kreatywnymi zajęciami
  • spotkania ze sztuką (wyjazdy do teatru, muzeów)